امروز: چهارشنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۰ - 23 June 2021

برش سيمی

اين روش يكی از جديدترين و كاراترين روش های برش بتن می باشد. كه بوسيله اين عمليات می توان شكل های مختلف با هر ابعادی را در بتن ايجاد نمود. از ويژگی هاي اين روش انجام برش در هر نوع سطوح عمودی و افقی و شيبدار و حتی در ارتفاعات می باشد.

 

برش سیمی
 

اين روش نسبت به ساير روشها مزايايی از قبيل عدم محدوديت ابعاد برش، عدم ايجاد آلودگی صوتی، دقت ابعادی بالا، سرعت برش زياد و پيوستگی برش را دارا می باشد. متخصصان ما از اين روش برش در حوزه های عملياتی مختلفی استفاده نموده اند كه موجبات رضايت مشتريان گرامی را به همراه داشته است.