امروز: پنج شنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - 20 October 2021

کف بری


کرگیری
 

يكی از متداولترين روش های برش بتن استفاده از دستگاه های كف بر يا به اصطلاح همان كاترها می باشد. در اين روش از دستگاه های كاتر برقی و ديزلی كه دارای ديسك های الماسه در سايز های مختلف می باشد استفاده می شود و شيار هايی تا عمق 60 سانتيمتر به صورت خطوط كاملا مستقيم در بتن ايجاد مي گردد.

 

کف بری
 

 

موارد عمده استفاده از كاترها جهت برداشت قسمت های خراب كف خيابان ها و سالن ها جهت ترميم، ايجاد راهگاه های عبور آب و تاسيسات در كف سالن ها، برداشت كامل كف سالن ها يا پل ها، باز كردن حفره های عمقی در كف سالن ها و ... مي باشد. اين مجموعه با استفاده از دستگاه ها و تجهيزات متناسب آماده انجام هر گونه عمليات برش در اين زمينه مي باشد.

کرگیری