امروز: چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - 20 October 2021

عمودبری

عمودبری
 

در اين روش با استفاده از دستگاه های عمود بر كه بر روی ديوار  و سطوح عمودی نصب مي شود، سطوح برش می خورد. به دليل اينكه روش برش اين دستگاه به صورت تيغه ای می باشد از مزيت دقت ابعادی در برش و  صافی سطح بالا در محل برش برخوردار می باشد. از  اين روش برای  برش سطوحی كه سطح پشتی بتن نيز آزاد می باشد می توان استفاده نمود.با استفاده از  تغيير قطر تيغه های برش، برش های با ابعاد طولی و عرضی نامحدود و تا عمق حدود 1 متر  را می توان ايجاد نمود.