امروز: دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - 06 December 2021

دستگاه کاتر بنزینی

برش بتن آپادانا اولين رقباي شركت هاي خارجي در ايران است ٫ که با بيش از يك دهه سابقه در انجام پروژهاي مختلف برش سازه هاي بتن مسلح با كادر متخصص و مجرب و دستگاه هاي پيشرفته برش بتن  كار خود را با همكاري مرحوم حاج آقا قطب از جهاد گران پر تلاش در سال 1379 در مجتمع فولاد مباركه اصفهان قسمت نورد سرد و گرم در شرايط خاص و با ويژگيهاي منحصر به فرد از جمله پروژهاي ملي بوده كه براي اولين بار در ايران به ابتكار متخصصين ما بومي سازي گرديده و همزمان با بهره برداري از خطوط توليد و در فاصله مكاني و محدوديت هاي زماني تعريف شده با كيفيتيبرش بتن آپادانا اولين رقباي شركت هاي خارجي در ايران است ٫ که با بيش از يك دهه سابقه در انجام پروژهاي مختلف برش سازه هاي بتن مسلح با كادر متخصص و مجرب و دستگاه هاي پيشرفته برش بتن  كار خود را با همكاري مرحوم حاج آقا قطب از جهاد گران پر تلاش در سال 1379 در مجتمع فولاد مباركه اصفهان قسمت نورد سرد و گرم در شرايط خاص و با ويژگيهاي منحصر به فرد از جمله پروژهاي ملي بوده كه براي اولين بار در ايران به ابتكار متخصصين ما بومي سازي گرديده و همزمان با بهره برداري از خطوط توليد و در فاصله مكاني و محدوديت هاي زماني تعريف شده با كيفيتي ... ...