امروز: پنج شنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - 20 October 2021

دستگاه کاتر برقی

یکی ازمتداولترین روشهای برش بتن استفاده از دستگاههای کاتربتن یابه اصطلاح همان کف بری می باشد. دراین روش از دستگاههای کاترهیدرلیکی ، برقی و دیزلی که دارای دیسک های الماس درسایزهای مختلفی می باشد استفاده می شود و شیارهایی تاعمق ۴۰ سانتی متربه صورت خطوط کاملامستقیم دربتن ایجادمی گردد .